Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 279 479

Dziś odwiedzin: 63. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz przełączyć tryb wyświetlania Biuletynu do wersji o wysokim współczynniku kontrastu.

Kontrole

Lp.

Organ kontrolujący

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Szczegóły

43

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2024-04-19

2024-04-19

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących stosowania produktów biobójczych

42

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2024-02-16

2024-02-16

Kontrola stanu sanitarnego obiektu, zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenie zewnętrznej oceny jakości wody na pływalni

41

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-07-18

2023-07-18

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu

40

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2023-07-06

2023-07-06

Kontrola wypoczynku

39

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-05-22

2023-05-22

Pobranie próbek wody z pływalni w celu wykonania badań laboratoryjnych

38

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-02-10

2023-02-10

Kontrola stanu sanitarnego pływalni, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne oraz prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody przez zarządzającego.

37

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

2023-01-26

2023-01-26

Ocena przydatności do użytkowania – książki obiektu budowlanego i przeglądów okresowych.

36

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2023-01-23

2023-01-23

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

35

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-07-08

2022-07-08

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

34

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-06-03

2022-06-03

Kontrola w zakresie prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody przez zarządzającego pływalnią.

33

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

2022-03-23

2022-03-23

Pobranie próbek wody na pływalni do badań laboratoryjnych do oceny rocznej wody na pływalni.

32

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

2021-11-16

2021-11-30

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

31

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2021-08-24

2021-08-24

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

30

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2021-07-30

2021-08-04

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy

29

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2021-07-26

2021-07-26

Ocena pracy dyrektora

28

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-10-26

2020-11-02

Wybrane zagadnienia związane z prawną ochroną pracy

27

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-25

2020-08-25

Obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

26

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-08-24

2020-08-24

Kontrola doraźna - współpraca placówki z rodzicami

25

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2020-03-12

2020-09-15

Wybrane zagadnienia związane z prawem pracy, BHP i legalnością zatrudnienia

24

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2020-03-12

2020-03-12

Skarga

23

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-03-06

2020-03-06

Kontrola doraźna - przestrzeganie statutu placówki w zakresie praw dziecka i wychowania

22

Archiwum Państwowe w Katowicach

2020-03-03

2020-03-03

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej

21

Urząd Miasta - Wydział Audytu i Kontroli

2020-02-17

2020-06-18

Zarządzanie jednostką w aspekcie funkcjonowania kontroli zarządczej i organizacji wewnętrznej

20

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2020-01-17

2020-01-17

Kontrola wypoczynku

19

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-12-17

2019-12-17

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

18

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-11-21

2019-11-21

Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

17

Urząd Miasta Katowice

2019-09-25

2019-09-25

Środki użyczone z Wydziału Informatyki Urzędu Miasta

16

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-05-16

2019-05-16

Kontrola sprawdzająca wykonanie zadań wydanych podczas kontroli w dniu 19.11.2018 r. zawartych w protokole kontroli nr 1291.12.NS-BW.2018 z dnia 19.11.2018 r.

15

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2019-03-27

 

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

14

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-27

2019-03-27

Podsumowanie ewaluacji problemowej

13

Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Sportu

2019-03-06

2019-03-06

Badanie skargi

12

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-03-04

2019-03-07

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

11

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2019-02-25

2019-03-04

Kontrola dotycząca prawnej ochrony pracy

10

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2019-02-14

2019-02-14

Kontrola doraźna wypoczynku

9

Regionalna Izba Obrachunkowa

2019-01-16

2019-01-25

Kontrola doraźna gospodarki finansowej

8

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-11-19

2018-11-19

Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu

7

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-06-18

2018-06-19

Kontrola doraźna „Organizacja zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, przestrzeganie statutu placówki, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć organizowanych w placówce”

6

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2018-06-08

2018-06-26

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy pracowników

5

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-05-22

2018-05-22

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

4

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2018-04-30

2018-04-30

Kontrola doraźna „Przestrzeganie statutu placówki”

3

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-03-05

2018-03-05

Pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych

2

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

2018-01-19

2018-01-19

Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

1

Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim

2018-01-05

2018-01-05

Postępowanie wyjaśniające RD.5841.40.2017

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Adam Lasek
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 14 maja 2024r. godz.: 16:07

Statystyki wyświetleń: 50 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 4 614.

Liczba zmian (edycji): 10. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-371-kontrole.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 21 czerwca 2024r. godz.: 06:20Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-371-kontrole.html