Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 279 469

Dziś odwiedzin: 53. Teraz na naszej stronie: 3 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Informacja o archiwach

​​Informacja o archiwach:

Archiwum Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. NR 171 poz. 1396 tekst jednolity z póź. zm. art. 33-35)

Archiwum Pałacu Młodzieży ma status archiwum zakładowego  tzn. służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy Pałacu Młodzieży.
Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami  została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Katowicach.

* Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentów może składać podania pisemnie, pocztą elektroniczną   lub osobiście w sekretariacie Pałacu Młodzieży.
 

Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w Pałacu Młodzieży.

 

Informacja o prowadzonych rejestrach:

  • Archiwum kadrowo-płacowe
  • Archiwum działalności pedagogicznej placówki
  • Ewidencja dochodów i wydatków
  • Rejestr zamówień publicznych
  • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy
  • Rejestr korespondencji
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Książka kontroli zewnętrznych
  • Rejestr delegacji
  • Instrukcja kancelaryjna

* informacje ze zbiorów udostępniane są na wniosek

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Emilia Pasamonik
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 17 kwietnia 2020r. godz.: 17:51

Statystyki wyświetleń: 1380 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 3 499.

Liczba zmian (edycji): 2. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-18-informacjaoarchiwach.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 21 czerwca 2024r. godz.: 05:26Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-18-informacjaoarchiwach.html