Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 279 477

Dziś odwiedzin: 61. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

PM.10/24 wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami.

Termin składania ofert: 24.04.2024 do godziny 14:00

Wszystkie informacje i wzory wymaganych dokumentów znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

PM.10-24_Ogloszenie.pdf

PM.10-24_Zalacznik_nr_1_oferta.pdf

PM.10-24_Zalacznik_nr_2_klauzula_RODO.pdf

PM.10-24_Zalacznik_nr_3_oswiadczenie.pdf

PM.10-24_Zalacznik_nr_4_wzor_umowy.pdf

PM.10-24_Zalacznik_nr_5_arkusz_cenowy.xlsx

PM.10-24_Zalacznik_nr_6_przedmiot_zamowienia.pdf

PM.10-24_Zalacznik_nr_7_potwierdzenie_wizji_lokalnej.pdf

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert.

25.04.2024 Informacja z otwarcia ofert

PM.10-24_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

26.04.2024 Informacja z wyboru oferty

PM.10-24_Informacja_z_wyboru_oferty.pdf

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Agnieszka Szczepańska
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 26 kwietnia 2024r. godz.: 12:41

Statystyki wyświetleń: 75 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 272.

Liczba zmian (edycji): 3. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-369-pm.1024wykonanieuslugipolegajacejnaprzeprowadzeniu.1024wykonanieuslugipolegajacejnaprzeprowadzeniupiecioletniegoprzegladuinstalacjielektrycznejiodgromowej.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 21 czerwca 2024r. godz.: 06:08Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-369-pm.1024wykonanieuslugipolegajacejnaprzeprowadzeniu.1024wykonanieuslugipolegajacejnaprzeprowadzeniupiecioletniegoprzegladuinstalacjielektrycznejiodgromowej.html